Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisu HRfactory.pl użytkowników niezarejestrowanych (https://hrfactory.pl)

z dnia 10 stycznia 2018r.

I. Postanowienia ogólne

 

1. Serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl prowadzony jest przez Firmę o nazwie HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@hrfactory.pl, tel. +48 780 016 316.

 

 

II. Definicje

 

1. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik Serwisu, który nie dokonał rejestracji danych w Serwisie i nie jest dla niego prowadzone Konto, mogący skorzystać tylko z usługi Formularza Kontaktowego oraz Newslettera ogólnego. 

2. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik rejestracji Serwisu, który dokonał rejestracji danych w Serwisie i jest dla niego prowadzone Konto.

3. REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH – niniejszy regulamin.

4. REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW ZARESTROWANYCH – regulamin dostępny jedynie po dokonaniu pozytywnej rejestracji danych Użytkownika Serwisu.

5. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysyłanie wiadomości do Usługodawcy.

6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikom na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu. Subskrypcja Newsletterów jest bezpłatna. Każdy Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania Newsletterów przez Serwis.

 

 

III. Zasady działania

 

1. Serwis https://hrfactory.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie użytkowników zarejestrowanych.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z Formularza przez Użytkownika.

3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych serwisu https://hrfactory.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wyłączne prawo do Serwisu internetowego HRfactory.pl ma Firma HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, logo firmy oraz nazwy produktów, wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i/lub są własnością Firmy. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, bez uzyskania pisemnej zgody Firmy.

6. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Firmy. Zabronione jest również umieszczanie, bez zezwolenia Firmy,  materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz odnośników do tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Polityka Cookies

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym, która weszła w życie dnia 22 marca 2013 roku, każdy właściciel strony, która korzysta z plików cookie lub podobnych technologii musi poinformować o tym odwiedzających.

Strona hrfactory.pl, podobnie jak 90% stron na całym świecie, korzysta z plików cookie i podobnych technologii.

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisów: https://hrfactory.pl.

“Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.

Administrator danych

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 poz. 1182 ze zm.) informujemy, że w przypadku gdy zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „cookies” w zestawieniu z adresami IP komputera będą uznane za dane osobowe w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, administratorem danych będzie wyłącznie HR Factory sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Różanej 9/6.

Gdzie są przechowywane dane osobowe?

Dane są przechowywane w bazie danych, na naszym serwerze lub na serwerze należącym do naszych dostawców, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.) oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies”

Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. kierowania spersonalizowanej komunikacji e-mail marketingowej do Użytkownika.

Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, poprzez wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Jak zrezygnować z zapisywania plików „cookies”

Aby nie dopuścić do zapisywania plików cookie na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając z przeglądarki internetowej. Należy wiedzieć, że wyłączenie plików cookie może spowodować, pogorszenie działania zarówno naszej witryny internetowej, jak i innych witryn. Aby zrezygnować z plików cookie, należy wybrać przycisk „Pomoc” przeglądarki w celu uzyskania dokładnych instrukcji.

 

 

Należy pamiętać – rezygnacja z plików cookie może uniemożliwić dostęp do części funkcji i zawartości na naszej witrynie internetowej oraz na innych witrynach.

 

Jeżeli nie do końca wiesz o co chodzi z tymi plikami cookie i po co to całe zamieszanie, to zachęcam do odwiedzenia strony wszystkoociasteczkach.pl.

Gdyby ktoś chciał poznać dokładną podstawę prawną, to zachęcamy do przeczytania przede wszystkim art. 173 znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego. Pełny tekst ustawy można znaleźć w dzienniku ustaw.

Opinie

„HRfactory.pl to dla nas idealny sposób na szybsze pozyskanie wartościowych Kandydatów poprzez współpracę z odpowiednimi Agencjami Rekrutacyjnymi.”
Oleg Dupont
Managing Director of EAST Area
MANUTAN
„HRfactory.pl pomaga w szybki i łatwy sposób dotrzeć do kandydatów rekomendowanych przez najbardziej aktywne firmy rekrutacyjne. To konkurencyjny rynek usług, w których liczy się szybkość i jakość.”
Paweł Stankowski
Group HR Director
Vlassenroot
„Bardzo profesjonalny system, przyjazny w użytkowaniu i co najważniejsze: umożliwia dotarcie do klientów z całej Polski bez podejmowania jakichkolwiek działań handlowych. Jest odpowiedzią na potrzeby zarówno Agencji Rekrutacyjnych, jak i Pracodawców. Polecam!”
Anna Pycia-Pytlik
CEO
SMART-HR
„HRfactory.pl pomaga lepiej zarządzać budżetem rekrutacji, oszczędzać czas i jednocześnie docierać do większej ilości kandydatów niż poprzez tradycyjne agencje. Serwis jest intuicyjny w użytkowaniu, a system rozliczeń prosty i wpisuje się w oczekiwania nowoczesnych firm.”
Maciej Gorski
Finance Manager
Discovery Networks Central Europe
„Platforma oferuje zupełnie nowy model współpracy z headhunterami. Dzięki niej pracodawcy mają szerszy dostęp do kandydatów agencji rekrutacyjnych, a agencje zyskują dodatkowe źródło dochodu w postaci nowych klientów i ich projektów”
Grzegorz Dymek
CEO
Spencer sp. z o.o.
„Przyspieszenie procesu rekrutacji oraz błyskawiczny kontakt z doświadczonymi rekruterami z całej Polski to cenna pomoc przy realizacji pilnych projektów rekrutacyjnych. HRfactory.pl wychodzi tym potrzebom naprzeciw”
Joanna Olszak
HR Manager
PAGED S.A.
„HRfactory.pl to doskonała platforma do pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Z punktu widzenia Agencji Rekrutacyjnej przyspiesza proces dotarcia do odpowiednich kontrahentów - posiadających potrzeby rekrutacyjne. Stanowi również idealne rozwiązanie dla Pracodawców. Pomaga skrócić czas wyboru Agencji, pozwala na szybkie znalezienie odpowiednich pracowników"
Katarzyna Mączka-Nowak
Managing Partner
Newman Consulting
„Świetna platforma łącząca pracodawców i agencje rekrutacyjne.
Oszczędza czas i pieniądze. Polecam!!!”
Paweł Bielak
CEO
Sokółka Okna i Drzwi S.A.